Trådprodukter

Erfarenhet, kompetens och en rejäl dos nyfikenhet

I vår strävan att alltid erbjuda lite mer än vad som efterfrågas ställs det höga krav på erfarenhet och ständigt utvecklingsarbete. Erfarenhet har vi skaffat oss genom drygt 60 års arbete med tråd och tillverkning av trådprodukter. Förbättringar och effektiviseringar i vår moderna maskinpark pågår ständigt, samt det viktigaste av allt, förkovring av personalens kompetens.

Vår kunskap tillsammans med den flexibilitet och samarbetsvilja som finns i Gnosjoregionen, ger oss det arbetsklimat som vi på R-Kås trivs bäst med. Kanske är det just den lyckade kombinationen av nyfikenhet, modern teknologi och gammal ädel tradition som gör att vi ibland kallas trådnördar. Men det gör oss bara extra stolta.


Bilderna visar ett urval av trådprodukter från vår verksamhet.Kontakta oss!