Kvalitet och miljö

R-Kås uttalade miljömål

"Att med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder minska miljöpåverkan i våra produkter samt vår produktion."

Detta uppnår vi genom att:

  • följa gällande lagar och krav
  • öka kunskapen hos våra anställda
  • sträva efter att få så lite avfall och restprodukter som möjligt
  • källsortera avfall och restprodukter
  • i möjligaste mån skall vi använda material i våra produkter som går att återanvända
  • hushålla med energi, råvaror, vatten och transporter

ISO Certifikat

R-Kås är ISO-certifierade sedan 2011.

ISO 9001:2015

sbcert - R-Kås ISO 9001-2015

Investeringar för miljön

Här ser ni några utav våra investeringarna för miljön. En pelletsanläggning som värmer våra fabrikslokaler samt solceller på taket vilket genererar ca 65% av vår elförbrukning. Resterande el vi köper in är från förnybara källor. Belysning är utbytt till Led-belysning i lokalerna.

 

Pelletsanläggning, R-Kås