Ny företagsfilm på R-Kås

2018-09-18
Vi har under året tagit fram en ny företagsfilm som visar upp vår verksamhet. Följ med på en rundvandring genom våra nya lokaler både interiört och exteriört.