Kvalitet och Miljö

ISO Certifikat

R-Kås är ISO-certifierade sedan 2011.

ISO 9001:2015

Miljömål

R-Kås har som uttalade mål att: med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder minska miljöpåverkan i våra produkter samt vår produktion.

Detta uppnår vi genom att:

  • Följa gällande lagar och krav.
  • Öka kunskapen hos våra anställda.
  • Sträva efter att få så lite avfall och restprodukter som möjligt.
  • Källsortera avfall och restprodukter.
  • I möjligaste mån skall vi använda material i våra produkter som går att återanvända.
  • Hushålla med energi, råvaror, vatten och transporter.

ISO 9001_R-Kås

Kvalitet och miljöarbete på R-Kås AB och AB RH.

Investeringar för miljön

Här ser ni en utav investeringarna för miljön. En pelletsanläggning som värmer våra fabrikslokaler.

Pelletsanläggning på R-Kås AB och AB RH.

Trådbearbetning Trådbockning Trådringar Trådringar Trådnät Trådnät Slutprodukt Slutprodukt R-kås film R-Kås film